Aktualności

26 stycznia 2023

Modlitwa Klary w radiu Maryja - Audycja dla dzieci: Anioł Stróż 26 stycznia 2023  19:30

29 grudnia 2022

Zakończyliśmy regularną zbiórkę na portalu Siepomaga, ponieważ mamy za­ku­pio­ny zapas ar­gen­tyń­skie­go leku Trixacar na kil­ka mie­się­cy. Od 7 czerwca 2022 na por­ta­lu Siepomaga zebrana została kwo­ta w wysokości 94 283 , 88 złotych (100 302 złote, któ­re wid­nie­je na zbiór­ce Siepomaga minus 6% pro­wi­zji, któ­re po­bie­ra Fundacja Siepomaga za pro­wa­dze­nie zbiór­ki). Całość tej kwo­ty zo­sta­ła wy­dat­ko­wa­na na zakup ar­gen­tyń­skie­go leku Trixacar. Czekamy z utę­sknie­niem na obni­żenie wieku refun­dacji w Polsce oryginalnych leków firmy Ver­tex Phar­ma­ceu­ti­cals, co ma zgodnie z różnymi prze­wi­dy­wa­nia­mi nastą­pić w nowym 2023 roku.
Na portalu Siepomaga ciąg­le istnie­je możli­wość pomocy Klarze i wpłaty darowizny pod adresem www.siepomaga.pl/klara-kukulka. Jest moż­li­wość również przez­na­cze­nia 1,5% podatku na subkonto Klary w Siepomaga - Numer KRS: 0000396361, Cel szczegółowy 1,5%: 0208116 Klara
Zachęcamy przede wszystkim do bez­po­śre­dnie­go kontaktu z nami na adres e-mail znajdujący się w stopce tej strony, gdyby ktoś z Was chciał w jakikolwiek inny sposób pomóc Klarze.
 

24 grudnia 2022

W tym roku Klara osiągnęła pierwszy bardzo ważny kamień milowy w swoim życiu. Już od dwóch miesięcy leczy się lekiem ar­gen­tyń­skim. Podczas dwu­ty­go­dnio­we­go pobytu w szpitalu w pierwszej połowie grudnia Klara miała badania, które potwierdzają jego zbawienne dzia­ła­nie.
Nie byłoby to możliwe bez każdego z Was, którzy wpłaciliście każdą kwotę na ten cel.
Nie byłoby to możliwe bez bardzo wielu życzliwych osób, które nam pomagały i dalej pomagają na każdym etapie leczenia.
Wreszcie, nie byłoby to możliwe bez Argentyńczyków, którzy błyskotliwie skopiowali amerykański lek Trikafta i wyprodukowali swój Trixacar us­ta­la­jąc o wiele niższą cenę.
Choroba będzie towarzyszyła Klarze do końca życia, również ten lek musi być przez nią stosowany przez całe życie. Dlatego czekamy z nie­cier­pli­woś­cią na jego zrefundowanie w Polsce. Biurokratyczna machina jednak wymaga czasu, dlatego może to potrwać jeszcze długie miesiące.
 
Życzymy Wam Wszystkim Wesołych Świąt i Sukcesów oraz Wszelkiej Pomyślności na nadchodzący Nowy Rok !
Dziękujemy Wam za każdą wpłatę na lek dla Klary. Każda kwota była na wagę złota !
Niech Boża Dziecina po tysiąckroć wynagrodzi Wam każdy Dar Serca na ten cel !

16 grudnia 2022

dokonaliśmy drugiego zakupu 4 opakowań argentyńskiego leku Trixacar firmy Gador na łączną kwotę 15440 dolarów amerykańskich - po 3860 dolarów za opakowanie. 4 faktury (oddzielna faktura na każdą paczkę) możesz zobaczyć tutaj → link.
Było to możliwe tylko dzięki Wam !   Dziękujemy Serdecznie !

12 grudnia 2022

Przedszkole, do którego uczęszcza Klara wystawiło świąteczne stroiki do licytacji. Licytacje tylko do wtorku 13 grudnia do 16:00. Zapraszamy do udziału 😀

5 listopada 2022

Video koncertu - moment naszej wypowiedzi

 

23 października 2022

Koncert charytatywny dla Klary odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Mielcu w sobotę 5 listopada 2022 roku, rozpoczęcie o godzinie 11:00
Koncert można oglądać online na kanale YouTube Szkoły Muzycznej PSM Mielec Transmisje.

 

26 września 2022

dokonaliśmy pierwszego zakupu 4 paczek argentyńskiego leku Trixacar firmy Gador na łączną kwotę 15560 dolarów amerykańskich. Z czego ze środków zgromadzonych w fundacji Siepomaga zakupiliśmy 3 paczki leku za kwotę 11670 dolarów amerykańskich (większej kwoty do tej pory nie uzbieraliśmy w fundacji, kwota widoczna na profilu Siepomaga jest kwotą całościową zebraną od początku trwania zbiórki, transakcje realizowane w międzyczasie nie są od niej odejmowane), natomiast z innych zbiórek zakupiliśmy jedną paczkę za kwotę 3890 dolarów amerykańskich. Faktury możesz zobaczyć tutaj → link.
Argentyńska apteka umożliwia zakup tylko 4 paczek leku jednorazowo, dlatego za następne cztery miesiące musimy zakupić kolejne opakowania. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze środków na następny zakup wszystkich 4 opakowań, więc prosimy Was o dalsze wsparcie! Dla Klary jest to bardzo ważne, rzutuje na jej całe życie.
Dziękujemy Wam wszystkim !
Wspierajcie nas dalej, prosimy !

 

Opis zbiórki

Dzień dobry,

nazywamy się Jolanta i Kornel Kukułka. Jesteśmy rodzicami 6-cio letniej Klary. Klara urodziła się w czerwcu 2016 roku.

Klara choruje na mukowiscydozę

Ministerstwo Zdrowia w marcu 2022 roku uruchomiło program lekowy, w którym leki terapii łączonej Kaftrio + Kalydeco, do której Klara się kwalifikuje, są refun­dowane dla dzieci od 12 roku życia. Klara ma dopiero 6 lat. Dlatego musimy zakupić leki prywatnie. Zmian, które powoduje choroba nie da się całkiem cofnąć, ale da się je zatrzymać terapią tymi rewolucyjnymi lekami. Dlatego tak kluczowy jest czas.

Komisja Europejska początkiem 2022 roku dopuściła te leki do stosowania u dzieci od 6 roku życia. Niestety korporacja farma­ceutyczna Vertex Pharma­ceuticals ustaliła zaporową cenę, nie­osią­galną dla zwykłego człowieka. Liczy się każda kwota. Pomóżcie Klarze, wpłacając dowolną kwotę, prosimy.

1300 000 zł / 270 000 Euro – koszt mniej więcej rocznej terapii (roczna ma sens) lekami Kaftrio + Kalydeco.

Istnieje również argentyński odpowiednik tych leków (dwa w jednym), który nazywa się Trixacar firmy Gador. Vertex Pharma­ceuticals opatentował swoje leki wszędzie oprócz Argentyny. Lek ten posiada te same substancje aktywne co Kaftrio + Kalydeco lecz jest około 5 x tańszy. Koszt rocznej terapii tym lekiem wynosi mniej więcej 250 000 zł w zależności od kursu dolara. Mimo wszystko dalej jest to cena zaporowa dla nas.www.siepomaga.pl/klara-kukulka

Chcesz się dowiedzieć więcej? Patrz poniżej:

Wejdź na stronę Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl) ➛ Usługi i informacje ➛ Refundacja ➛ Lista leków refundowanych - obwieszczenia Ministra Zdrowia ➛ Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r. ➛ 63 Podstawy limitu - programy lekowe i chemioterapia link do pliku.

W pliku excel w wierszu 229 znajdziesz Kalydeco (iwakaftor), cenę, jaką wynegocjowało Mini­ster­stwo znajdziesz w kolumnie I: 67176 zł netto za 56 saszetek.
W wierszu 232 znajdziesz Kaftrio (iwa­kaftor, teza­kaftor, eleksa­kaftor), cenę znajdziesz w kolumnie I: 47389 zł netto za 56 tabletek.

Wróć do zakładki Refundacja, dalej kliknij Programy Lekowe ➛ Choroby nieonkologiczne ➛ Leczenie chorych na mu­ko­wi­scy­do­zę B112​_(od​_03-2022).docx link do pliku.
W pierwszym punkcie pierwszej kolumny w podpunkcie 5 jest wymienione leczenie Kaftrio w skojarzeniu z Ka­ly­de­co, do którego Klara zakwalifikowałaby się, gdyby miała ukończone 12 lat.

 

Publikacje

Publikacje telewizyjne o Klarze:
TVP3 Rzeszów 9-11-2022 Koncert dla 6-letniej Klary z Mielca
TVP3 Rzeszów Aktualności 9-11-2022, od 19'55'' do 22'35''
TVP3 Rzeszów 27-10-2022, "Pomoc dla Klary z Mielca"

Publikacje radiowe o Klarze:
Radio Rzeszów 2-11-2022, ""Walka o każdy oddech" - w Mielcu koncert na rzecz Klary chorej na mukowiscydozę"
Radio Rzeszów 18-07-2022, "Jest szansa na znaczną poprawę zdrowia 6-letniej Klary z Mielca, która choruje na mukowiscydozę"

Publikacje prasowe internetowe o Klarze:
hej.mielec.pl 12-12-2022, "Ostatni dzwonek na licytacje dla Klary!"
nowiny24.pl 8-11-2022, "Charytatywny koncert dla Klary z Mielca. Dziewczynka walczy o każdy oddech [WIDEO]"
korso.pl 5-11-2022, "Charytatywny koncert dla Klary [ZDJĘCIA, VIDEO]"
hej.mielec.pl 5-11-2022, "Muzycy dla Klary. "Liczymy na dar serca" [FOTO]"
wcj24.pl 4-11-2022, "Walka o każdy oddech - Koncert Charytatywny"
zdrowie.gazeta.pl 2-11-2022, "Mukowiscydoza: 6-letnia Klara ma już leki. To za chwilę może być największy problem"
korso.pl 31-10-2022, "Mielec. Koncert charytatywny dla Klary. Ty też możesz pomóc"
mielec.naszemiasto.pl 23-10-2022, "5 listopada zagrają dla Klary z Mielca, chorej na mukowiscydozę"
hej.mielec.pl 21-10-2022, "Zagrają dla chorej Klary. Koncert 5 listopada"
zdrowie.gazeta.pl 30-08-2022, "Jest skuteczny lek, ale 6-letnia Klara go nie dostanie. Rodzina próbuje ją ratować"
rzeszow.wyborcza.pl 14-08-2022, "Co robić, gdy życie dziecka wyceniono na setki tysięcy złotych? Rodzice Klary walczą i proszą o pomoc"
korso.pl 5-07-2022, "Rodzice Klary Kukułki z Mielca: Walczymy o każdy oddech"
nowiny24.pl 15-06-2022, "Klara walczy o każdy oddech. Pomóżmy zatrzymać mukowiscydozę!"
hej.mielec.pl 11-06-2022, "Sześcioletnia Klara z Mielca czeka na pomoc"

Publikacje prasowe papierowe o Klarze:
Korso 8-11-2022, "Klara walczy o oddech"
Korso 2-11-2022, Notatka o koncercie i plakat
Gazeta Wyborcza Tygodnik Rzeszów 12-08-2022, "Życie dziecka wycenione na miliony złotych"
Korso 5-07-2022, "Walka o każdy oddech"
Nowiny 20-06-2022, "6-letnia Klara z Mielca walczy o każdy oddech. Pomóżmy zatrzymać mukowiscydozę!"

 

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja 26 stycznia 2023 roku
kornel.kukulka@darowiznanalek.pl